CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An ultrawideband microwave medical diagnostic system: Design considerations and system performance

Xuezhi Zeng (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Peter Linnér (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, 26-30 March 2012 p. 3664-3668. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We discuss several issues in the design of an ultra-wideband microwave system dedicated to medical diagnostics. Based on the discussion, a FPGA-based time domain microwave diagnostic system is proposed. The noise sources of the system are identified and the system noise performance is analyzed. As an example, a 2-D antenna system is considered and the measurement signal to noise ratios are evaluated.Denna post skapades 2012-07-10. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 160307

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur