CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Kautz filter for adaptive acoustic echo cancelation

Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; F. Gustafsson
Proc. Asilomar Conf. Signals, Systems, Computers, Pacific Grove, CA, USA p. 1110-1114. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-06-17.
CPL Pubid: 16030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur