CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies to improve the efficiency of tertiary nitrifying trickling filters

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc. IAWQ Conference on Biofilm Systems, New York p. 1055-1062. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16028

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur