CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stroke detection and diagnosis with a microwave helmet

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, 26-30 March 2012 p. 1796-1798. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper we describe a microwave based measurement setup and a signal processing algorithm for stroke detection and diagnostics.Denna post skapades 2012-07-10. Senast ändrad 2013-11-29.
CPL Pubid: 160275

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Annan elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur