CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bit error-rate calculation for non-linear interference cancellation

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEE Electronics Letters Vol. 35 (1999), 18, p. 1572-1573.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 16026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur