CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dubbelseende : En not till postmodernismen i arkitekturen

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 28-29, (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Text om postmodernismen i arkitekturen är skriven i anslutning till den första utgivningen på svenska av Jean-François Lyotards La condition postmoderne, publicerad i samma tidskriftsnummer, Psykoanalytisk Tid/Skrift, 28-29 (2009), och översatt från franska av Mats Leffler.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-08. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 160240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Annan samhällsvetenskap
Arkitektur

Chalmers infrastruktur