CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A General System Used in Monitoring of Cerebral and Circulatory Function in Neonatal Care

Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ralph Bågenholm (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; F. Göthe ; A. Hedström ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Stefan Nivall (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; J. Ouchterlony
Med. & Biol. Eng. & Comput Vol. 37 (1999), Suppl. 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16023

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur