CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Work Load Dose and Materials Handling Efficiency - A method to evaluate the design of materials flow systems

Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Håkan Karlsson (Institutionen för människa tekniksystem) ; Birgitta Öjmertz (Institutionen för transportteknik) ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem)
Proceedings of the 13'th International Conference on Production Research (ICPR 13), Jerusalem, August 1995 p. 739-741. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-07-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur