CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method to Determining the Work Load Dose within Materials Handling

Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Håkan Karlsson (Institutionen för människa tekniksystem) ; Birgitta Öjmertz (Institutionen för transportteknik) ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem)
Logistik und Arbeit, Vol. 2 (1995), No 6/95 p. 12-15. (1995)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur