CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanical Aids in Manual Materials Handling - Technical Context and Attitudes

Anders Ingelgård ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Birgitta Öjmertz (Institutionen för transportteknik) ; Kathe Nonås
Proceedings of the 12th Triennial Congress of the International Ergonomics Association, Toronto, Canada, Vol. 2 Ergonomics in Occupational Health and Safety p. 243-245. (1994)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-07-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160226

 

Institutioner (Chalmers)

Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur