CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Storage Location Assignment: Using the Product Structure to Reduce Order Picking Times

Henrik Brynzér (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the 8'th International Working Seminar on Production Economics, Igls, Feb 1994, vol. 2 p. 147-159. (1994)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur