CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incentives impact on EV markets

Report to the Electromobility project.

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; David Bauner
Göteborg : Viktoria Institutet/Vinnova, 2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-07.
CPL Pubid: 160224

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Annan teknik

Chalmers infrastruktur