CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New sold cars in Sweden 2007 – is a new trend materializing?

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; Sten Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of the 12th WCTR, Lisbon, Portugal (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-07.
CPL Pubid: 160222

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur