CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long Term EEG-Monitoring in Neonatal and Child Intensive Care

M. Thordstein ; Ralph Bågenholm (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; S.E. Andreasson ; J. Ouchterlony ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; F. Göthe ; Stefan Nivall (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; A. Hedström ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Ingemar Kjellmer ; G. Wallin
XI International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. Prag, Tjeckien (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur