CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Musculoskeletal Symptoms, Ergonomic Aspects and Psychosocial Factors in Two Different Truck Assembly Concepts

Jan Johansson Hanse ; Sigvard Rubenowitz ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ulrika Klingenstierna ; Ingalill Lindström ; Roland Kadefors
International Journal of Industrial Ergonomics Vol. 12 (1993), p. 35-48.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-07. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 160215

 

Institutioner (Chalmers)

Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Miljömedicin och yrkesmedicin
Annan medicin och hälsovetenskap
Psykologi

Chalmers infrastruktur