CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Methodology for Design and Evaluation of Picking Systems

Henrik Brynzér (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Management and New Production Systems, Proceedings of the 4th International Production Management Conference, London, April 1993 p. 139-152. (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-07-07. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur