CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Research Program with a Systems Approach to Ergonomic Development of Materials Handling Technology and Work Procedures in Transportation

Christian Almström ; Sven Dahlman (Institutionen för konsumentteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem)
The ergonomics of manual work, Marras, Karwowski, Smith and Pacholski (eds.), Taylor & Francis (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-07-06. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160212

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konsumentteknik (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur