CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using cascaded neural net filter in non-linear identification of acoustic echo path

Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. Int. Workshop Acoust. Echo, Noise Control p. 172-175. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16021

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur