CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reflective Production in the Final Assembly of Motor Vehicles - An Emerging Swedish Challenge

Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Bertil Johansson ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
International Journal of Operations & Production Management Vol. 12 (1992), 7/8, p. 117-133.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-06. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160208

 

Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur