CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Equipment Needs in Material Flow Systems - A Study of Load Modules in Integrated Transport Systems

Tomas Engström (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Mats I. Johansson (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Anders Lundberg (Institutionen för transportteknik) ; Lars Sjöstedt (Institutionen för transportteknik)
Transport policy, management & technology towards 2001 - Selected proceedings from the 5th WCTR Conference p. 507-520. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-07-06. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 160206

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur