CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effectiveness of Production Systems - A Problem Concerning Information to the Design Department

Mats I. Johansson (Institutionen för industriell organisation)
Toward the factory of the future, Bullinger H.-J. and Warnecke H.J. (eds.) p. 616-621. (1985)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-07-06. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 160205

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur