CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Laguerre filter for adaptive acoustic echo cancelation

Lester S.H. Ngia (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; F. Gustafsson
Proc. Int. Workshop Acoust. Echo, Noise Control p. 148-151. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-06-17.
CPL Pubid: 16020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur