CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Library of Distributed Algorithms and Animations

Marina Papatriantafilou (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the 4th International Conference on Computer Aided Learning and Instruction in Science and Engineering (CALISCE '98) p. 407-410. (1998)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1602

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur