CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljö och byggande: litteraturstudie

Åsa Jönsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-07-06.
CPL Pubid: 160196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1993:1