CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Godstransporter i livscykelanalys : schablonvärden för energianvändning och emissioner

Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. - 5 bl. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-07-06. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 160194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöledning
Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1994:1