CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recycling in life cycle assessments

Reine Karlsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. ISBN: 992-200324-4.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-07-06. Senast ändrad 2013-08-23.
CPL Pubid: 160191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Technical Environmental Planning, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 1995:6