CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Future Communication Networks: A Wireless Perspective

Anders Ahlén ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Position paper to NUTEK Workshop on Future Communication Networks Research, Stockholm, Sweden (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 16019

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur