CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a Nonlinear Controller Tuning Strategy

Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; F. De Bruyne
Proc. 14th IFAC World Congress, Beijing, China Vol. I (1999), p. 343-348.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16014

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur