CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An initial assessment of Ocean Energy Resources in the Western Indian Ocean

Linus Hammar (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Jimmy Ehnberg
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 32 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 160130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2011:3