CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The editorial-Regulation and competition in communications markets

C. Cambini ; S. Hoernig ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Telecommunications Policy (0308-5961). Vol. 36 (2012), 5, p. 357-359.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-05.
CPL Pubid: 160113

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur