CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Planar Object Tracking and Parameter Estimation using Compactly Represented Cubic B-Spline Curves

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T. Tjahjadi
IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics Vol. 29 (1999), 4, p. 358-367.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur