CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Web-Based Course in Automatic Control for Engineers in Industry

Anders Bark (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Birgitta Kristiansson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc of the 14th IFAC World Congress, Beijing, China Vol. M (1999),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 16009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur