CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust Detection for Array Signal Processing based on the Bootstrap/Jackknife

Per Pelin (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. of Radiovetenskap och Kommunikation 99, Karlskrona, Sweden (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur