CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Software ecosystems: Taking software development beyond the boundaries of the organization

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Journal of Systems and Software (0164-1212). Vol. 85 (2012), 7, p. 1453-1454.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 160065

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)