CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods of Mitigating the Effects of mutual Coupling in Antenna Arrays: A Signal Processing Approach

Thomas Svantesson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. RadioVetenskap och Kommunikation, RVK´99, Karlskrona, Sweden p. 441-445. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-06-17.
CPL Pubid: 16006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur