CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What determines the foaming ability of a melt - rheology or surface tension?

Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Giovanni Franzoni ; D. Johansson
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society Vol. 20 (2012), p. 141-144.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2012-08-10.
CPL Pubid: 160053

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Annan materialteknik

Chalmers infrastruktur