CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the viscoelastic properties of microfibrillated cellulose (MFC) suspensions

Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society Vol. 20 (2012), p. 123-130.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 160052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur