CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correlation between viscoelasticity and microstructure of a hierarchical soft composite based on nanocellulose and k-carrageenan

Diana Gomez-Martinez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer ; SuMo Biomaterials) ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anne-Marie Hermansson (Institutionen för kemi- och bioteknik ; SuMo Biomaterials)
Annual Transactions of the Nordic Rheology Society Vol. 20 (2012), p. 117-121.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2016-03-31.
CPL Pubid: 160051

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
SuMo Biomaterials
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Materialteknik
Pappers-, massa- och fiberteknik
Annan materialteknik

Chalmers infrastruktur