CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corner-Based Curve Feature Extraction for Object Retrieval

Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; T. Tjahjadi
Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing, ICIP´99, Kobe, Japan Vol. 1 (1999), p. 119-123.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur