CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exponential stability of the solutions to the Boltzmann equation for the Benard problem

Leif Arkeryd (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; R. Esposito ; R. Marra ; A. Nouri
Kinetic and Related Models (1937-5093). Vol. 5 (2012), 4, p. 673-695.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We complete the result in [2] by showing the exponential decay of the perturbation of the laminar solution below the critical Rayleigh number and of the convective solutions above the critical Rayleigh number, in the kinetic framework.

Nyckelord: Boltzmann equation, Benard problem, stabilöiltyDenna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2016-07-13.
CPL Pubid: 160046

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur