CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrically conductive textile fibres with hybridized graphite nanoplatelets and carbon balack fillers

Erik Nilsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Henrik Oxfall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; W Wandelt ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Nordic Polymer Days 2012, Copenhagen p. 1.7. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-05. Senast ändrad 2012-07-05.
CPL Pubid: 160043

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kompositmaterial och -teknik
Textil-, gummi- och polymermaterial
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Manufacturing and Characterisation of Conductive and Piezoelectric Textile Fibres