CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energivisualisering via display: Förändras beteendet när hyresgästerna har möjlighet att följa sin elförbrukning?

Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur) ; Pär Meiling (Institutionen för arkitektur) ; Kristin Andersson ; Andreas Nilsson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012.
[Rapport]

Nyckelord: energy visualization, display study, energy conservation, behaviourDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-04. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 160020

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Interaktionsteknik
Psykologi

Chalmers infrastruktur