CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Drivers and barriers to decreasing environmental pressures from decentralized large technical systems – institutional changes and technological dependencies in the case of Swedish on-site sewage systems 1930-2010

Are Wallin (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Mathias Zannakis
(2012)
[Preprint]

Paper presented at the 3rd International Conference on Sustainability Transitions, Copenhagen, DK, August 29-31, 2012.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-04.
CPL Pubid: 160005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Statsvetenskapliga institutionen (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Tvärvetenskapliga studier
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur