CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rate-compatible convolutional codes for multirate DS-CDMA systems

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 47 (1999), 6, p. 828-836.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdma, error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 16000

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur