CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-blocking Data Sharing in Multiprocessor Real-Time System

Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; Yi Zhang (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the 6th International Conference on Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA '99) p. 247-254. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1600

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur