CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cochlear Response to Bone Conducted Sound

Stefan Stenfelt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Proc. Sixth Int. Congress on Sound and Vibration, Copenhagen, Denmark Vol. 3 (1999), p. 1171-1178.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-23.
CPL Pubid: 15996

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur