CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of blast-induced neurotrauma in a rodent model

K. C. Ng ; E. Kan ; M. Risling ; U. Arborelius ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; M. H. Tan ; J. Lu
Brain Injury (0269-9052). Vol. 26 (2012), 4-5, p. 646-647.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-07-03. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 159956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Experimentell hjärnforskning

Chalmers infrastruktur