CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Identification of the Position Sled Dynamics of a CD Player

Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Per-Olof Gutman
Proc. 7th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED´99, Haifa, Israel p. 738-751. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 15994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur