CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy's contribution to climate change mitigation - a matter of perspectives

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Biofuels, Bioproducts & Biorefining (1932-104X). Vol. 6 (2012), 3, p. 233-235.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-07-03. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 159923

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Fytokemi inklusive alger och industribioråvaror

Chalmers infrastruktur