CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed Frequency Allocation Algorithms for Cellular Networks: Trade-offs and tuning strategies

Marina Papatriantafilou (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System) ; David Rutter ; Philippas Tsigas (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Proceedings of the 13th IASTED International Conference Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2001) p. 339-344. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 1599

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur